Het volle vermogen van

het zorgnetwerk benutten met KD+

Goede zorg voor kinderen valt of staat met het verantwoord delen van informatie. Ons digitaal dossier jeugdgezondheidszorg (DD-JGZ) is daarom volledig gericht op verantwoorde samenwerking tussen zorgverleners, gemeentelijke instanties, jeugdigen & ouders.

Met het jeugddossier heb je alle relevante informatie van het kind op één scherm, waar en wanneer dat nodig is. Alles wat je nodig hebt, is internet. Je richt zelf de prettigste werkwijze in en kunt het dossier zo uitgebreid maken als jouw organisatie nodig vindt. Zo minimaliseren we de administratieve last, waardoor er meer tijd overblijft voor zorg.

Om KD+ zo goed mogelijk op aan te laten sluiten op het werkproces, zijn er modules die je op verzoek kunt toevoegen of weghalen. Wie er beschikking heeft over welke module kun je per medewerker inrichten. Zo krijg je toegang tot de juiste informatie op het juiste moment.

Waar wij voor staan

Minimaliseren administratieve lasten van zorgverleners.
Eenvoudige koppelingen met het zorgnetwerk.
Betere afstemming met het zorgnetwerk door informatiedeling.

Gezondheidsonderzoeken

Middels de slimme vragenlijsten module, Topform, wordt de gehele keten ondersteund als het gaat om gezondheidsonderzoeken. De tool maakt het mogelijk om de doelgroep in beeld te krijgen, te bereiken en te beheren.

De vragenlijsten zijn gemakkelijk op te bouwen, gebruiksvriendelijk voor de jeugdigen en zetten direct acties (zowel voor de jeugdigen als de professional) in gang waar nodig.

Benieuwd hoe andere JGZ organisaties de slimme vragenlijsten inzetten voor gezondheidsonderzoeken?

Klik hier voor een praktijkvoorbeeld.

Vaccinaties & hielprikken

Regionale infectiebestrijding vereist, als het om kinderen gaat, samenwerking van de JGZ, GGD en de gemeente. Om deze samenwerking te ondersteunen en te voldoen aan het vastgestelde vaccinatieprogramma's, bieden wij diverse oplossingen.

Vaccinaties:

Ondersteuning van de vaccinatieregistratie; o.a. door voorinvulling en attenderingen op ontbreken van toestemmingen of afwijkingen.

Hielprik:

Inzicht en overzicht van bij welke kinderen een hielprik moet worden afgenomen en bij welke dit al is gebeurd.

Wij werken met hoge kwaliteitseisen

ISO 27001
ISO 27001
XIS kwalificatie JGZ
XIS kwalificatie JGZ

Wat wij voor onze partners betekenen

“We werken graag samen met Topicus. Het is een innovatief bedrijf dat weet wat er speelt binnen de totale wereld van de Jeugdgezondheidszorg. Topicus betrekt ons als gebruikers bij ontwikkelingen van de software, dit levert altijd meerwaarde op.”
Procesontwikkelaar JGZYunio
“Vérian heeft sinds de invoering van het digitale dossier Topicus als leverancier gekozen. Mijn ervaring is dat het werken met één contactpersoon vanuit Topicus de effectiviteit, efficiëntie en de kwaliteit van de samenwerking ten goede komt.”
JeugdverpleegkundigeVérian
“Onze consultant is inhoudelijk goed op de hoogte en kan daarom erg goed meedenken met onze werkprocessen”
Functioneel beheer & ProjectmanagerGGD Fryslân
“Door de implementatie van TopForm besparen we veel tijd. Leerlingen vullen de vragenlijst sneller in door het slimme vragenlijst systeem, waardoor er meer tijd overblijft voor administratie van het contactmoment.”
TeammanagerGGD Zaanstreek-Waterland

We werken samen met

wij denken graag
met je mee!

Femke Goedvolk Accountmanager +31(0)6 390 111 32Nu bellen