Het kind centraal stellen

In het ouderportaal staan de belangrijkste gegevens per kind direct inzichtelijk in een dashboard (‘kindbeeld’). Met KD+ heb je alle relevante informatie van het kind op één scherm, waar en wanneer dat nodig is. Je richt zelf de prettigste werkwijze in en kunt het dossier zo uitgebreid maken als jouw organisatie nodig vindt. Zo minimaliseren we de administratieve last, waardoor er tijd overblijft voor zorg. Om KD+ zo goed mogelijk aan te laten sluiten op het werkproces zijn er modulaire toevoegingen te doen die het werkproces verder ondersteunen.

Wat levert het de JGZ organisatie op

Minimaliseert administratieve lasten van zorgverleners.
Procesondersteuning voor gemakkelijke registraties.
Eenvoudige koppelingen met het zorgnetwerk.
Betere afstemming met het zorgnetwerk door informatiedeling.

Samenwerking met de gemeente

Voor rapportages en delen van informatie voorziet ons kinddossier in gefaseerde integratie met het onze software voor de gemeentes, genaamd Gidso. De software snijden we per instantie of gemeente specifiek toe op de gewenste werkwijze en vorm van integratie. Hierdoor staat u als JGZ organisatie midden in de samenleving en draagt u maximaal uw steentje bij aan de beste zorg voor de burger.

Vaccinaties & hielprikken

Volledig ondersteunen van vaccinaties, rijksvaccinatieprogramma en hielprikken, met uitwisseling met het RIVM. Tevens worden ook groepsvaccinaties volledig ondersteund.

Een kop
koffie drinken?

Colette Vaes Consultant JGZ 06-38759046Bel mij terug