De missie van Topicus.Healthcare

Topicus.Healthcare is op een missie om mensen, zorgprofessionals, leveranciers, commissarissen en financiers met elkaar te verbinden. Ons doel is om bij te dragen aan een beter uitgebalanceerd zorgsysteem door middel van empowerment van mensen en patiënten, betrokkenheid van de gemeenschap en operationele uitmuntendheid volgens het viervoudige doel.

Verbinden van de zorg

Het preventienetwerk

Nederland is een pionier in bevolkingsonderzoek en preventieprogramma's, die nationaal worden gefinancierd en worden beheerd door het RIVM. Het Nederlandse RIVM is internationaal bekend en is wereldleider met publicaties over kankerscreening in het internationale preventienetwerk. 

Jeugdgezondheidszorg in Nederland is gericht op het bevorderen, beschermen en beschermen van gezondheid, groei en lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van kinderen en jongeren (0-18 jaar): ziektepreventie.

Onze werkvelden

We hebben ons gericht op verschillende doelgroepen:

Bevolkingsonderzoeken

Borstkanker-, darmkanker- en baarmoederhalskankeronderzoek.

Lees meer
Infectieziektebestrijding

Tuberculosebestrijding

Lees meer
Jeugdgezondheidszorg

Digitaal jeugddossier en ouder portaal

Lees meer

Continue verbeteren van onze screening software

Het screeningplatform van Topicus biedt zorgaanbieders en laboratoria operationele uitmuntendheid, effectieve planning en logistiek én tijdige informatie. Het platform identificeert bijvoorbeeld knelpunten in het proces en meet én verbetert de effectiviteit continu.

* Hogere kwaliteit van leven

We hebben kunnen bijdragen aan het terugdringen van sterfte en kostenbesparingen op het gebied van gezondheidszorg.

* Efficiënt en compleet proces

We kunnen knelpunten slim identificeren in het proces en de effectiviteit van screenings meten en verbeteren.

* Geautomatiseerde processtappen

We stellen onze software specifiek in voor pop-schermen en we zorgen ook voor de verbinding met de systemen van alle betrokken instellingen.

Meer weten over Topicus
public healthcare?

Christiaan Mast +31622194066Bel mij terug