Inzichtelijk dashboard

met de belangrijkste gegevens

Met KD+ heb je alle relevante informatie van het kind op één scherm, waar en wanneer dat nodig is. Je richt zelf de prettigste werkwijze in en kunt het dossier zo uitgebreid maken als jouw organisatie nodig vindt. Zo minimaliseren we de administratieve last, waardoor er tijd overblijft voor zorg. Om KD+ zo goed mogelijk aan te laten sluiten op het werkproces zijn er modulaire toevoegingen te doen die het werkproces verder ondersteunen.

Waar wij voor staan

Minimaliseren administratieve lasten van zorgverleners.
Procesondersteuning voor gemakkelijke registraties.
Eenvoudige koppelingen met het zorgnetwerk.
Betere afstemming met het zorgnetwerk door informatiedeling.

Samenwerking met de gemeente

Voor rapportages en delen van informatie voorziet ons kinddossier in gefaseerde integratie met het onze software voor de gemeentes, genaamd Gidso. De software snijden we per instantie of gemeente specifiek toe op de gewenste werkwijze en vorm van integratie. Hierdoor staat u als JGZ organisatie midden in de samenleving en draagt u maximaal uw steentje bij aan de beste zorg.

Vaccinaties & hielprikken

Inzicht en overzicht van bij welke kinderen een hielprik moet worden afgenomen en bij welke dit al is gebeurd. Ondersteuning van de vaccinatieregistratie (o.a. door voorinvulling, maar ook attenderingen op ontbreken van toestemmingen of afwijkingen). Naast het standaard vaccinatieschema, is het mogelijk om het vaccinatieschema aan te passen op individueel niveau.

Wij werken met hoge kwaliteitseisen

ISO 27001
ISO 27001
XIS kwalificatie JGZ
XIS kwalificatie JGZ

Wat wij voor onze partners betekenen

“We werken graag samen met Topicus. Het is een innovatief bedrijf dat weet wat er speelt binnen de totale wereld van de Jeugdgezondheidszorg. Topicus betrekt ons als gebruikers bij ontwikkelingen van de software, dit levert altijd meerwaarde op.”
Procesontwikkelaar JGZYunio
“Vérian heeft sinds de invoering van het digitale dossier Topicus als leverancier gekozen. Mijn ervaring is dat het werken met één contactpersoon vanuit Topicus de effectiviteit, efficiëntie en de kwaliteit van de samenwerking ten goede komt.”
JeugdverpleegkundigeVérian

Een kop
koffie drinken?

Colette Vaes Consultant JGZ 06-38759046Bel mij terug