Het volle vermogen van

het zorgnetwerk benutten met KD+

Goede zorg voor kinderen valt of staat met het verantwoord delen van informatie. Ons digitale jeugddossier is daarom volledig gericht op verantwoorde samenwerking tussen zorgaanbieders, verwijsindexen en gemeentelijke instanties.

Met het jeugddossier heb je alle relevante informatie van het kind op één scherm, waar en wanneer dat nodig is. Alles wat je nodig hebt, is internet. Je richt zelf de prettigste werkwijze in en kunt het dossier zo uitgebreid maken als jouw organisatie nodig vindt. Zo minimaliseren we de administratieve last, waardoor er meer tijd overblijft voor zorg.

Om KD+ zo goed mogelijk aan te laten sluiten op het werkproces zijn er modulaire toevoegingen te doen die het werkproces verder ondersteunen.

Waar wij voor staan

Minimaliseren administratieve lasten van zorgverleners.
Eenvoudige koppelingen met het zorgnetwerk.
Betere afstemming met het zorgnetwerk door informatiedeling.

Vernieuwde vragenlijsten

Topform is een nieuwe applicatie waarmee je als JGZ organisatie vragenlijsten zelf kunt opbouwen. De voordelen van TopForm:

- Alleen de relevante vragen in een vragenlijst getoond aan de eindgebruiker.

- Op basis van gegeven antwoorden kunnen ook acties in gang gezet worden.

- Vragenlijsten die leiden tot een indicatie worden direct in een overzicht geplaatst.

Geïnspireerd worden hoe de slimme vragenlijsten jou organisatie kunnen verbeteren?

Klik hier voor de casus: Hoe slimmere IT oplossingen gezondheidsonderzoeken op de middelbare school verbeteren.

Vaccinaties & hielprikken

Regionale infectiebestrijding vereist, als het om kinderen gaat, samenwerking van de JGZ, GGD en de Gemeente. Om deze samenwerken te ondersteunen en te voldoen aan het vastgestelde vaccinatieprogramma's, bieden wij diverse oplossingen.

Vaccinaties:

Ondersteuning van de vaccinatieregistratie (o.a. door voorinvulling, maar ook attenderingen op ontbreken van toestemmingen of afwijkingen). Naast het standaard vaccinatieschema, is het mogelijk om het vaccinatieschema aan te passen op individueel niveau.

Hielprik:

Inzicht en overzicht van bij welke kinderen een hielprik moet worden afgenomen en bij welke dit al is gebeurd.

Wij werken met hoge kwaliteitseisen

ISO 27001
ISO 27001
XIS kwalificatie JGZ
XIS kwalificatie JGZ

Wat wij voor onze partners betekenen

“We werken graag samen met Topicus. Het is een innovatief bedrijf dat weet wat er speelt binnen de totale wereld van de Jeugdgezondheidszorg. Topicus betrekt ons als gebruikers bij ontwikkelingen van de software, dit levert altijd meerwaarde op.”
Procesontwikkelaar JGZYunio
“Vérian heeft sinds de invoering van het digitale dossier Topicus als leverancier gekozen. Mijn ervaring is dat het werken met één contactpersoon vanuit Topicus de effectiviteit, efficiëntie en de kwaliteit van de samenwerking ten goede komt.”
JeugdverpleegkundigeVérian
“Onze consultant is inhoudelijk goed op de hoogte en kan daarom erg goed meedenken met onze werkprocessen”
Functioneel beheer & ProjectmanagerGGD Fryslân
“Door de implementatie van TopForm besparen we veel tijd. Leerlingen vullen de vragenlijst sneller in door het slimme vragenlijst systeem, waardoor er meer tijd overblijft voor administratie van het contactmoment.”
TeammanagerGGD Zaanstreek-Waterland

Een kop
koffie drinken?

Colette Vaes Consultant JGZ 06-38759046Bel mij terug