Topicus maakt Braziliaanse zorg klaar voor Nederlandse aanpak
Nederlandse screeningsnorm implementeren in Brazilië.

Christiaan Mast

De Nederlandse screeningprogramma’s staan hoog aangeschreven en redden elk jaar vele levens. Het Braziliaanse ziekenhuis Hospital de Amor in Barretos is onder de indruk van de Nederlandse kennis en de gekozen aanpak. Om deze reden hebben ze de afgelopen jaren hun screeningsprogramma naar borstkanker laten beoordelen door het LRCB, het kwaliteitsinstituut dat de Nederlandse bevolkingsonderzoeken auditeert. Het LRCB is enthousiast over het Nederlandse informatiesysteem ScreenIT en wil graag samen met Topicus de Nederlandse kennis en ervaring delen met andere landen. LRCB adviseerde Hospital de Amor de mogelijkheden van een implementatie van een screeningsplatform voor heel Brazilië te bespreken. Om die reden zijn twee Topicanen samen met Piet van Kalken, CEO LRCB, begin januari afgereisd naar het zonovergoten Brazilië.

Gepubliceerd op: Januari 29, 2019

In Nederland wordt de screening van borst-, darm- en baarmoederhalskanker uitgevoerd middels het informatieplatform ScreenIT. Het ScreenIT-platform is ontwikkeld door een co-creatie van Topicus, FSB (Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken) en RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). ScreenIT biedt gedeelde persoonlijke gezondheidsdossiers over meerdere kankerscreeningsprogramma’s. ScreenIT is door Topicus als “open source onder voorwaarden” gebouwd voor RIVM en FSB. Topicus heeft de ambitie om de kennis en ervaring van Nederlandse screeningsprogramma’s aan andere landen ter beschikking te stellen en hiervoor een op maat gesneden screeningsplatform te realiseren voor deze landen. Het Hospital de Amor biedt een kans om dit voor het vijfde grote land ter wereld werkelijkheid te maken.

De ambitieuze Hospital de Amor

Om een goed beeld te krijgen van het ziekenhuis, hoe men aankijkt tegen screening van allerlei soorten kanker en hoe dat georganiseerd wordt, kregen de heren een uitgebreide rondleiding. Hospital de Amor heeft ambitieuze toekomstplannen: leidend zijn in heel Brazilië als het gaat om leveren van zorg. Van eerste tot en met tweede lijn, preventie en behandeling, specialisme in kanker, tot zelfs ook orthopedische zorg.

“Het bijzondere is dat slechts 30% van de kosten van Hospital de Amor gedragen wordt door de overheid, de rest is allemaal giften (sponsors).”

Organisatie van de zorg in Brazilië

De manier waarop Brazilië zorg organiseert is in veel opzichten anders dan in Nederland. Wij kunnen hen veel leren, maar wij kunnen ook zeker veel van hen leren.

Als het gaat om gegevensbescherming zie je grote verschillen. Om een goed beeld te krijgen van het screeningsproces kregen de Topicanen ook de inschrijfformulieren te zien. Deze waren ingevuld met alle mogelijke persoonsgegevens. De Braziliaanse arts gaf aan dat ze wel gekopieerd mochten worden voor in het analysedossier. In Nederland is dit ondenkbaar; helemaal met de nieuwe AVG.

In Brazilië maken de zorgverleners net als in Nederland gebruik van diverse informatiesystemen. Wat ook overeenkomt is dat veel systemen nog niet met elkaar gekoppeld zijn; iets wat veel dubbel werk oplevert. In Nederland is ScreenIT de spin in het web van de diverse uit te voeren programma’s en koppelt de diverse systemen aan elkaar. Alle partners op het gebied van kankerscreening zijn verbonden. Hierdoor is er echt sprake van een screeningsprogramma; alleen op deze manier is er grip op het proces, kan de uitvoering van het programma betrouwbaar worden gemonitord en is er inzicht in kwaliteit en effectiviteit. In Brazilië maakt men gebruik van een “papieren ScreenIT”. Er is een formulier dat als “loopbriefje” het gehele traject mee gaat, met alle gevolgen van dien: geen betrouwbaar proces, geen grip, geen monitoring, geen inzicht, geen betrouwbare data.

Brazilië doet het op het gebied van patiëntbeleving bijzonder goed; hun drive om goede zorg te leveren, puur gericht op de mens, is jaloersmakend. Dit komt tot uiting in zowel de communicatie met patiënten als de uitstraling van bijvoorbeeld de ‘onderzoekbussen’. Onze Nederlandse bus is wit, klinisch en saai, terwijl men in Brazilië voor een meer uitnodigende uitstraling en comfortabele inrichting heeft gekozen.

“De manier waarop Hospital de Amor de patiënt echt als mens ziet is ongelofelijk!”

Implementatie screeningsnorm in Brazilië

Er zijn diverse uitdagingen die we moeten aangaan om de implementatie van onze screeningsplatform succesvol te maken in Brazilië. Op basis van de generieke borstkanker-screeningsprocesplaat is het hele traject doorlopen en hebben we gekeken welke “gaps” er zijn. Daarmee hebben we hun “needs” scherp gekregen en aangegeven wat ze dan allemaal mogen verwachten van ons platform. In samenwerking met de betrokken partijen zullen wij een uitgebreid plan presenteren hoe ons screeningsplatform geïmplementeerd zou kunnen worden. Hierin moeten we rekening houden met alle omstandigheden (zoals verbindingen, internetdekking, overheidsinformatiesystemen etc.) die invloed hebben op het gebruik van het informatiesysteem en het in te richten proces.


We zijn er trots op dat Topicus de kennis en ervaring van bevolkingsonderzoeken uit Nederland kan delen met Brazilië. We implementeren graag ons screeningsplatform waarmee we een bijdrage leveren aan het hoge niveau van zorg, omdat we willen dat alle mensen, waar ook ter wereld, zo lang mogelijk een hoge kwaliteit van leven hebben.