Livegang iTBC
Op weg naar eliminatie van tuberculose

Christiaan Mast

Tuberculose is één van de dodelijkste infectieziekten ter wereld. Het belang van tuberculosepreventie en -bestrijding is derhalve, ook in Nederland, nog steeds aanzienlijk. Om de tuberculosepreventie en -bestrijding nog verder te verbeteren, moet de digitale ‘snelweg’ optimaal zijn. Dankzij nauwe samenwerking tussen alle GGD’en, GGD GHOR Nederland, Topicus.Healthcare en verschillende ketenpartners, werken alle GGD’en in Nederland sinds kort met het informatiesysteem iTBC, gebaseerd op het Synaps platform van Topicus. Een systeem dat het mogelijk maakt om gegevens rondom tuberculosebestrijding veilig en verantwoord vast te leggen en dat voldoet aan de nieuwste eisen t.a.v. informatiebeveiliging. Hiermee hebben de GGD’en niet alleen een nieuw informatiesysteem in gebruik genomen, maar hebben zij zich tevens een geheel nieuw werkproces eigen gemaakt.

Gepubliceerd op: November 02, 2018

Landelijke samenwerking

Een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling was het realiseren van een landelijk informatiesysteem, welke bijdraagt aan efficiënte organisatie van TBC-bestrijding in de regio en tevens landelijke samenwerking ondersteunt. Dit bleek geen eenvoudige opdracht, aangezien regionale, demografische verschillen in een aantal gevallen om andere oplossingen vragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verschillende wijze waarop de afspraakafhandeling geschiedt op een GGD. Grote groepsscreeningen en -vaccinaties in de vorm van een inloopspreekuur t.o.v. individuele patiëntafspraken op vooraf vastgelegde tijdstippen. Desalniettemin is men erin geslaagd om iTBC zo te ontwikkelen en configureren, dat alle GGD’en in Nederland met hetzelfde informatiesysteem kunnen werken: “Werk regionaal waar nodig, werk en organiseer landelijk waar mogelijk!”.

iTBC conversietraject

Voordat iTBC in gebruik is genomen, diende alle data – afkomstig uit verschillende bronsystemen – vergeleken, gematcht en vervolgens naar iTBC geconverteerd te worden. Door intensieve samenwerking met de leveranciers van deze bronsystemen, zijn 3,3 miljoen patiëntdossiers, 1,3 miljoen documenten, 28.000 bron- en contactonderzoeken en een groot aantal taken, labuitslagen en medewerkers succesvol geconverteerd naar iTBC.

Modulaire opbouw

Met iTBC hebben zorgverleners een laagdrempelige, maar veilige toegang tot alle patiëntdossiers (waartoe ze toegang zouden moeten hebben volgens vigerende wet- en regelgeving), waarbij zij onafhankelijk van tijd en plaats kunnen werken. iTBC werkt met dynamische zorgprogramma’s, welke gebaseerd zijn op vastgestelde protocollen, maar volledig aangepast kan worden aan de zorg die de cliënt nodig heeft. De zogenaamde planningsassistent van iTBC biedt de zorgverlener intelligente ondersteuning bij het inplannen van (onder meer combinaties van) afspraken, afkomstig uit het toegewezen zorgprogramma van de cliënt, zodat hij/zij zich volledig kan richten op de zorg voor de cliënt.

iTBC werkt geïntegreerd met het IMS, het beeldensysteem dat door alle GGD’en in Nederland wordt gebruikt. Röntgenorders worden, zodra de cliënt zich heeft gemeld, automatisch klaargezet op de röntgenmodaliteit. De röntgenfoto’s zijn direct na het maken beschikbaar en te beoordelen in iTBC.

Indien een patiënt is gediagnosticeerd met tuberculose, wordt als preventieve maatregel een bron- en contactonderzoek gestart om geïnfecteerde contacten zo snel mogelijk te identificeren. De bron- en contactonderzoek module binnen iTBC, biedt de zorgverlener een real-time overzicht van de onderzoeksresultaten en diagnoses van alle onderzochte contacten, zodat eenvoudig kan worden beoordeeld of een onderzoek opgeschaald moet worden.

De module LabOnline ondersteunt de zorgverlener bij het verwerken en inzien van de laboratoriumuitslagen van een specifieke cliënt en biedt een elektronische koppeling met de laboratoria, ook voor lab-aanvragen. Daarnaast kan de zorgverlener in het elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) per cliënt de verstrekte medicatie vastleggen en inzien, waarbij tevens gebruik gemaakt kan worden van op- en afbouwschema’s. Bij invoer van de medicatie wordt de zorgverlener geattendeerd op mogelijke contra-indicaties, allergieën en bijwerkingen.

Om de zorgverlener zo min mogelijk te belasten met de financiële afhandeling van de geleverde zorg, wordt er gebruik gemaakt van het elektronische declaratieportaal FinControl. FinControl biedt financieel medewerkers volledige ondersteuning om de geleverde zorg snel, makkelijk en correct te declareren.

Continuering samenwerking

De komende jaren werken de GGD’en, GGD GHOR Nederland en Topicus.Healthcare continu samen aan het verder ontwikkelen van iTBC, zodat de zorgverleners (nog) beter worden ondersteund en patiënten maximaal betrokken zijn bij hun zorg. Bij deze doorontwikkeling zal nadruk liggen op het nader verbinden van de zorgverlener met de patiënt, maar ook op het verbinden van de zorgverlener met verschillende ketenpartners, waaronder LRCB, OSIRIS-RIVM, KNCV Tuberculosefonds, dienst justitiële inrichtingen (DJI) en Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Op deze manier zal iTBC steeds verder bijdragen aan het waarborgen van de publieke gezondheid in Nederland!