Dossier overdrachtsberichten in de JGZ
De ICT bijdrage voor een betere zorg in Nederland

Christiaan Mast

In Nederland worden kinderen tot 18 jaar begeleid door een Jeugd Gezondheidszorg Organisatie (JGZ). Het komt regelmatig voor dat de zorg wordt overgenomen door een andere JGZ organisatie, bijvoorbeeld bij het passeren van vierjarige leeftijd of bij verhuizingen. Hierbij moet een overdracht van informatie plaatsvinden. Gestructureerde digitale dossieroverdracht tussen verschillende zorgorganisaties is helaas nog niet zo normaal als je wellicht zou denken. Gelukkig werken we met ICT hard aan een versnelling.

Gepubliceerd op: November 19, 2018

Wat betekent dit nu? Laten we dit schetsen aan de hand van een voorbeeld. We stellen je voor aan Nick, een vrolijke jongen van bijna vier. Nick is altijd in zorg geweest bij een consultatiebureau waar zijn ontwikkeling werd gemonitord. Dankzij deze JGZ organisatie ontving hij bijvoorbeeld zijn vaccinaties en konden zijn ouders terecht met vragen of problemen. Gelukkig is tot nu toe alles altijd oké met Nick. Nu hij vier wordt, zal de GGD in Nicks regio de taak van preventieve zorg overnemen. Zo komt Nick straks bijvoorbeeld bij de schoolarts van de GGD. Dan is het heel handig als de informatie die het consultatiebureau al vier jaar over hem heeft verzameld – op een gestructureerde manier – kan worden doorgegeven aan de GGD. Zo hoeft de GGD niet alle doorgegeven informatie opnieuw te herstructureren in een nieuw en ander dossier. Sinds kort is dit mogelijk via het dossieroverdrachtsbericht (DOB).

Een hele mond vol – het dossieroverdrachtsbericht, of in het kort DOB. DOB is een landelijk traject waar al tien jaar over wordt gesproken en wat inmiddels enkele jaren in gebruik is. DOB maakt gebruik van het Landelijk Schakelpunt (LSP), dit is een zorginfrastructuur om een betrouwbare en goed beheerde informatieoverdracht te bewerkstellingen in de zorg. Zorgaanbieders kunnen aansluiten op dit ‘netwerk’ om medische gegevens digitaal met elkaar te delen- dit kan 24 uur per dag en 7 dagen per week. Het LSP is speciaal hiervoor ontwikkeld en beveiligd in Nederland en wordt beheerd door de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ).

In 2015 is Topicus begonnen met kwalificeren voor deze landelijke standaard. In een langdurig traject is de volledige basis data set (BDS) – een standaard die JGZ professionals gebruiken om zo uniform mogelijk te kunnen registreren – opgenomen in een HL7 structuur. Sinds 2018 is het voor KD+ gebruikers mogelijk om dossiers te versturen via het LSP.

Begin 2018 is er gestart met een extra traject om niet alleen individuele dossiers over te dragen met behulp van DOB, maar om dit ook in grote getale in bulk te kunnen doen. Gestoeld op de techniek voor individuele overdracht heeft Topicus een techniek ontwikkeld om automatisch grote aantallen dossiers over te dragen. Gezamenlijk met onze klanten is een werkproces en werkwijze uitgedacht om grip te houden op het volledige proces, en de juiste dossiers over te dragen.

Het resultaat mag er zijn: in de periode maart tot en met juli 2018 zijn er in totaal ca. 19.000 dossiers aangeboden aan het LSP. Deze aantallen zijn tot op heden een unicum! Waar landelijk gezien normaal dagelijks één of twee dossiers overgedragen worden, ging het in dit traject om meer dan 500 dossiers op een dag! Vanuit de LSP beherende partij VZVZ zijn dan ook complimenten gekomen dat op zo’n intensieve wijze gebruik is gemaakt van het LSP.

Nu Nick vier jaar oud is, wordt zijn digitale kinddossier ‘gewoon’ digitaal overgedragen aan de GGD. Dat de GGD met een heel ander digitaal systeem werkt dan het consultatiebureau, is niet langer relevant. Zo faciliteert ICT een betere zorg in Nederland. En dat is voor Nick, zijn ouders en de betrokken zorgprofessionals wel zo fijn.