Onze werkvelden

We hebben ons gericht op verschillende doelgroepen:

Bevolkingsonderzoeken

Borstkanker-, darmkanker- en baarmoederhalskankeronderzoek.

Lees meer
Infectieziektebestrijding

Tuberculosebestrijding

Lees meer
Jeugdgezondheidszorg

Digitaal jeugddossier en ouder portaal

Lees meer

Voorkomen & tijdig identificeren van gezondheidsproblemen

Het waarborgen van de publieke gezondheid vraagt om samenwerking tussen veel verschillende partijen. Wij streven als partij in deze cirkel naar:

Hogere kwaliteit van leven | bijdragen aan het terugdringen van sterfte en kostenbesparingen op het gebied van gezondheidszorg.

Efficiënt en compleet proces | knelpunten slim identificeren in het proces en de effectiviteit van screening meten en verbeteren.

Geautomatiseerde processtappen | Onze software is specifiek voor populatiescreening en maken verbind met de systemen van alle betrokken instellingen.

Samenwerkingspartijen

599